Lajme dhe njoftime

/Lajme dhe njoftime

Albpetrol Sh.a. Njoftimi i fituesit për ankandin e naftës

ALBPETROL SH.A PATOS FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT   Data 19.04.2021 Nga: “Albpetrol “sha - Patos Për: ‘Operatorin Ekonomik  “EUROPETROL DURRES ALBANIA” sha. * * *   Procedura e ankandit:  Ankand i hapur Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shitje naftë [...]

2021-04-19T11:44:14+00:0019 / 04 / 2021|

Perspektiva e bashkëpunimit Albpetrol sh.a – DGC për zhvillimin e vendburimit të Gazo-Kondensatit Delvinë

Në kuadër të bashkepunimit për zhvillimin e Vendburimit të Delvinës u organizua Konferenca Shkencore me pjesëmarrjen e Kompanisë Delvina Gas Kompani e cila administron vendburimin e Delvinës,shoqërisë Albpetrol sh.a,Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë,AKBN dhe Specialistë të shquar nga fusha Akademike. [...]

2021-04-13T07:41:20+00:0012 / 04 / 2021|

Miratimi i Programit të Punës dhe Buxhetit për vitin 2021 i Kompanisë Terraoil Swiss sh.a dhe Planit të Zhvillimit i Rishikuar 2019-2036, për vendburimin Visokë.

Më datë 23.02.2021 u mbajt Mbledhja e Komitetit Këshillimor (“ACM # 9”) midis shoqërisë Albpetrol sh.a dhe “Terraoil Swiss” sh.a ku u shqyrtua Programi i Punës dhe Buxheti i kompanisë “Terraoil Swiss” sh.a për zhvillimin e Vendburimit Visokë gjatë vitit [...]

2021-04-02T08:45:43+00:0002 / 04 / 2021|