Lajme dhe njoftime

/Lajme dhe njoftime

Albpetrol Sh.a. Njoftimi i fituesit për ankandin e naftës

ALBPETROL SHA PATOS FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT [Data 26.05.2022] Nga:  Albpetrol sha, Patos Për: BOE “Euro Petrol Durrës Albania” sha me NUIS K24010212N me adresë: Njesia Nr. 2, Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 5, Shkalla 1, Apartamenti 1, Tiranë dhe [...]

2022-05-27T12:39:29+00:0027 / 05 / 2022|

Albpetrol Sh.a. Njoftimi i fituesit për ankandin e naftës

ALBPETROL SH.A PATOS FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT   Data 19.04.2021 Nga: “Albpetrol “sha - Patos Për: ‘Operatorin Ekonomik  “EUROPETROL DURRES ALBANIA” sha. * * *   Procedura e ankandit:  Ankand i hapur Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shitje naftë [...]

2021-04-19T11:44:14+00:0019 / 04 / 2021|

Perspektiva e bashkëpunimit Albpetrol sh.a – DGC për zhvillimin e vendburimit të Gazo-Kondensatit Delvinë

Në kuadër të bashkepunimit për zhvillimin e Vendburimit të Delvinës u organizua Konferenca Shkencore me pjesëmarrjen e Kompanisë Delvina Gas Kompani e cila administron vendburimin e Delvinës,shoqërisë Albpetrol sh.a,Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë,AKBN dhe Specialistë të shquar nga fusha Akademike. [...]

2021-04-13T07:41:20+00:0012 / 04 / 2021|