Regjistri i Kerkesave

//Regjistri i Kerkesave
Regjistri i Kerkesave2021-11-23T13:58:40+00:00

                                                                                             REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës

 

Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa

 

       1 10.05.2021 Kerkese per Informacion nga z.Merxhan Daci lidhur me Menyren e Tregtimit te Naftes ne Albpetrol sha 17.05.2021 E perfunduar Online JO
       2 19.05.2021 Kerkese per Informacion nga Partia Demokratike e Shqiperise,lidhur me emerimet, numrin e fuqise punetore, shtesat ne page si dhe shperblimet e dhena per periudhen 01-09.2020 deri me date 01.05.2021 27.05.2021 E perfunduar Online Jo
     3 27.07.2021 Kerkese per proceduren ligjore te ndjekur për lidhjen e kontrates me shoqërinë ‘Newsbomb’ dhe kriteret e përzgjedhjes për shërbimin e reklamimit 03.08.2021 E perfunduar online Jo