Kontakt/Apliko

/Kontakt/Apliko
Kontakt/Apliko2022-02-18T09:06:55+00:00

Kontakt sipas departamentit përkatës :

      Albpetrol sh.a siguron përdoruesit e faqes së internetit se është e përkushtuar në zbatimin me rigorozitet të detyrimeve që rrjedhin nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

      Të dhënat personale të përdoruesve të faqes së internetit, të cilët plotësojnë formatin e kontaktit në këtë faqe, do të trajtohen në përputhje me legjislacionin përkatës për mbrojtjen e të dhënave personale.