Shërbimet Tona

/Shërbimet Tona
Shërbimet Tona2020-07-13T09:28:07+00:00

Albpetrol sh.a është shoqëria shtetërore e naftës në Shqipëri e themeluar në vitin 1999, e cila ka trashëguar të gjithë infrastrukturën e industrisë së naftës në vend. Njëkohësisht me këtë infrastrukturë, Albpetrol sh.a ka trashëguar eksperiencën dhe njohuritë e qindra inxhinierëve dhe specialistëve, të cilët për dhjetëra vjet vendosën bazat e industrisë së naftës në Shqipëri.

Sot ndërmarrjet e Albpetrol sh.a vazhdojnë të zhvillojnë aktivitet prodhues të naftës dhe të gazit, ndërsa qendrat e shërbimeve ofrojnë infrastrukturën mbështetëse për zhvillimin e operacioneve hidrokarbure në Shqipëri e jo vetëm. Stafi i specializuar i qendrave të shërbimeve të Albpetrol sh.a është i aftë dhe i kualifikuar për Remonte nga më të vështirat në industrinë e naftës; Prodhimin e detaleve dhe pajisjeve të veçanta; Remontet elektrike; Avari që lidhen me mjedisin; Shërbime Gjeofizike; Transport, etj.