Kreu2022-07-15T13:42:43+00:00

Rreth Nesh

Albpetrol sh.a. është shoqëria shtetërore e naftës në Shqipëri e themeluar më 6 Prill të vitit 1999, e cila trashëgoi të gjitha asetet dhe vendburimet e naftës në Shqipëri. Selia qendrore e kompanisë ndodhet në qytetin e Patosit ndërsa shoqëria ushtron aktivitetin e saj edhe në qendrat e prodhimit në Fier, Ballsh, Kuçovë, Patos etj. Albpetrol sh.a është në pronësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Administratori i shoqërisë është Z. Klejdi Cenmurati.


Prodhimi i gazit natyror

Lexo më shumë

Legjislacioni

Lexo më shumë

Publikime

Lexo më shumë

Ecuria Financiare

Lexo më shumë

Pozicionimi rajonal

Shqipëria është e pozicionuar në pjesën perëndimore të Gadishullit të Ballkanit në Europën
Juglindore. Sipas Administratës Amerikane të Informacionit mbi Energjinë, rajoni i Ballkanit ka
një sasi shumë të madhe rezervash nafte. Sasia më e madhe e naftës ndodhet në Shqipëri dhe pas
saj renditen Serbia dhe Kroacia. Vendburimi i Patos Marinzës konsiderohet si zona më e madhe
naftëmbajtëse në Europën Kontinentale.
I pozicionuar strategjikisht në qendër të Shqipërisë, Albpetrol sh.a ndodhet shumë pranë dy
porteve kryesore të vendit, Durrësit dhe Vlorës; si dhe dy porteve industrialë, të cilët janë
ndëruar posaçërisht për produktet e naftës dhe gazit natyror.

Porti i Durrësit – 85 Km nga magazinat e shitjes së Albpetrol sh.a
▶ Porti më i madh dhe më i rëndësishëm në Shqipëri
▶ Porta për në Korridorin VIII
▶ Mbulon 81.8% të transportit detar të vendit
▶ Ka kapacitet për të procesuar 4 milionë tonë mallra për vit.

Lexo më shumë

Mundesi Bashkepunimi
Denonco

Institucione të tjera: