Koordinatori për të drejtën e informimit

/Koordinatori për të drejtën e informimit
Koordinatori për të drejtën e informimit2022-04-12T08:57:11+00:00

Koordinator për të Drejtën e Informimit

Znj.Gentiana Xoxa

Tel: 0693122619

E-mail:gentiana.xoxa@albpetrol.al

Adresa: Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos

Orari: E Hënë – E Premte 07:30 – 15:30

Personi pergjegjes per programin e transparences

Z.Themion Mile

Email: Themion.Mile@albpetrol.al