Njoftim i lidhjes se kontrates per Ankandin me objekt “Shitje nafte brut 120 000 ton”

//Njoftim i lidhjes se kontrates per Ankandin me objekt “Shitje nafte brut 120 000 ton”