Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 40 194 ton”

//Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 40 194 ton”

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 40 194 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 40 194 ton”, zhvilluar më datë 29.12.2021, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për arsye të mungesës së konkurencës, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdherit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

2021-12-30T12:02:08+00:0030 / 12 / 2021|